CErtyfikat wsk

Co wykonujemy dla naszych klientów w zakresie obsługi WSK.

Procedury celne takie jak export, import oraz tranzyt przez terytorium Polski, w tym również transfer wewnątrzunijny, czyli przemieszczanie się towaru zakupionego w kraju Unii Europejskiej i wyprowadzenie poza Unię dla towarów strategicznych – z listu uzbrojenia czy towarów dual use – wymaga sprawdzenia:
– czy nie podlegają one przepisom regulującym ich swobodne przemieszczanie.
– czy nie podlegają wydaniu pozwolania przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

W zależności czy jest to tranzyt towaru spoza Unii czy towaru unijnego mogą podlegać wydaniu pozwolenia lub nie.

Zdarza się , że towar unijny podlega uzyskaniu pozwolenia, a taki sam towar nie wspólnotowy już nie. Często towar, który na przykład w Wielkiej Brytanii lub Stanach Zjednoczonych jest towarem nie znajdującym się na liście uzbrojenia, ale wg. polskich przepisów podlega uzyskaniu pozwolenia.

Nasza Agencja Celna sprawdzi dla Państwa produkty WSK zarówno pod kątem przepisów krajowych, unijnych oraz zagranicznych.
Nasza Agencja Celna zapewnia kompleksowość usług związanych z Wewnętrznym Systemem Kontroli WSK.

Niejednokrotnie zwracali się do nas o pomoc klienci, którzy rozpoczęli procedurę tranzytu i ich towar został zatrzymany za granicy ze względu na błędy formalno celne. Dla przykładu opancerzone w szyby kuloodporne auto, które przemieszczało się na dokumentach tranzytowych z Wielkiej Brytanii , w Wielkiej Brytanii nie podlegało przepisom o WSK, natomiast według polskich przepisów już tak i nie mogło przekroczyć granicy polsko ukraińskiej.
Takich przykładów jest wiele. Nieznajomość przepisów i brak możliwości dalszego transportu generuje olbrzymie koszty oczekiwania na przygotowanie dokumentów, złożenie ich do odpowiedniej instytucji oraz wydania samego pozwolenia. Zapraszamy do kontaktu w celu konsultacji z nasza Agencją Celną, czy towar podlega pod uzyskanie pozwolenia czy nie.
Pomagamy w przygotowaniu poprawnych dokumentów, współpracujemy z tłumaczami przysięgłymi, aby kompleksowo zająć się Państwa wnioskiem. Składamy w Państwa imieniu wnioski, a jako firma spedycyjna, również możemy zorganizować transport

Ponadto oprócz wiedzy z zakresu WSK posiadamy ponad 20 letnie doświadczenie w obsłudze celno spedycyjnej, co pozwala uniknąć błędów w tym zakresie. Zapewniamy usługę ALL IN.

Pomagamy firmom zagranicznym w załatwieniu wszelkich formalności celno spedycyjnych i formalnych w uzyskaniu pozwolenia WSK z MRiTu. Komunikujemy się w języku angielskim oraz ukraińskim.
Obsługujemy również uproszczone wnioski, end-User certyfikat – dotyczące pozwoleń na transport kamizelek ochronnych oraz hełmów na Ukrainę.
Nasza Agencja Celna posiada również zezwolenie generalne ZG PL-DU-1 na wysyłkę dronów.

Co wykonujemy dla naszych klientów w zakresie obsługi WSK.

WSK, czyli Wewnętrzny System Kontroli, stanowi zbiór kierujących wytycznych, które są niezbędne dla organizacji handlujących towarami o podwójnym zastosowaniu. Ten system pełni kluczową rolę w zarządzaniu, służąc jako narzędzie zapobiegające działaniom sprzecznym zarówno z międzynarodowymi zobowiązaniami, jak i krajowymi regulacjami kontroli. WSK jest elementem większej struktury, integrującej polskie przedsiębiorstwa i instytucje rządowe z międzynarodowymi organizacjami, które wspólnie ustalają reguły dotyczące handlu uzbrojeniem, towarami o podwójnym zastosowaniu, technologiami oraz sprzętem wojskowym.

Czym są towary podwójnego zastosowania?

Są to towary zaprojektowane przez producenta wyłącznie do zastosowań cywilnych posiadające jednocześnie potencjał do wykorzystania do celów militarnych (np.: w rozwoju i badaniach broni masowego rażenia). Wszystkie towary tego typu są podzielone na 9 kategorii i zebrane na liście będącej elementem Rozporządzenia Rady WE 428/2009 – załącznik I.

auto na przejściu granicznym - obrazek wyrózniający dla Certyfikat WSK

Transakcje nadzorowane przez WSK
– Międzynarodowe transakcje towarami o znaczeniu strategicznym (dot. np. transakcji kupna, sprzedaży lub wysyłki poza granice kraju),
– Międzynarodowe usługi dla towarów o znaczeniu strategicznym (dot. np. instalacji, naprawy, serwisu, pośrednictwa, doradztwa
Towary o znaczeniu strategicznym
– Uzbrojenie – towary specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla celów wojskowych, które są wskazane w wykazie uzbrojenia
Produkty podwójnego zastosowania – towary przeznaczone do celów cywilnych, które mogą mieć zastosowanie wojskowe.

Podstawowe przepisy
Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) nr 2021/821 z 20.05.2021r. ustanawiające unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania.
Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. (ze zm.) o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 1666)