mienie przesiedleńcze

Jak odprawić mienie przesiedleńcze w Polsce?

Mienie przesiedleńcze to mienie osobiste, które przywozisz ze sobą, gdy przenosisz swoje miejsce zamieszkania z państwa spoza Unii Europejskiej do Polski. Aby skorzystać ze zwolnienia z cła i podatków na mienie przesiedleńcze, musisz spełnić kilka warunków, takich jak:
– Nieprzerwanie zamieszkiwać poza Unią Europejską przez co najmniej 12 miesięcy przed przeniesieniem się do Polski.
– Posiadać i używać mienie przesiedleńcze przez co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca zamieszkania.
– Przywieźć mienie przesiedleńcze w ciągu 12 miesięcy od daty przeniesienia się do Polski.
– Nie odstępować mienia przesiedleńczego innym osobom przez co najmniej 12 miesięcy po jego przywozie.
Aby odprawić mienie przesiedleńcze w Polsce, musisz zgłosić je organowi celnemu do procedury dopuszczenia do obrotu.
W zależności od rodzaju mienia przesiedleńczego, możesz potrzebować dodatkowych dokumentów, takich jak dowód rejestracyjny pojazdu, zaświadczenie o zameldowaniu lub umowa najmu mieszkania, rozliczenie podatkowe z kraju z którego jest przywożone mienie przesiedleńcze.

Co to jest mienie przesiedleńcze?

Mienie przesiedleńcze odnosi się do rzeczy osobistych przewożonych w ramach przeprowadzki z innego kraju na terytorium Polski. Zgodnie z definicją mienie osobiste oznacza ,,każde mienie przeznaczone na własny użytek osób zainteresowanych lub do zaspokojenia potrzeb ich gospodarstw domowych”. Co więcej, ,,mienie osobiste nie może mieć
takiego charakteru bądź ilości, która wskazywałaby, że jest przewożone
w celach handlowych”. Jakie korzyści daje zgłoszenie mienia przesiedleńczego? Przede wszystkim umożliwi nam to zwolnienie z cła, podatku akcyzowego oraz VAT. Warto dodatkowo wiedzieć, że zwolnienie z należności celnych nie obowiązuje w przypadku:
– alkoholu,
– wyrobów tytoniowych,
– środków transportu służących do prowadzenia własnej działalności
gospodarczej,
– towarów wykorzystywanych do działalności zawodowej lub
zarobkowej.

Co wchodzi w skład mienia przesiedleńczego?

 • W skład mienia przesiedleńczego wchodzi majątek ruchomy
  gospodarstwa domowego, rowery i motocykle, prywatne pojazdy
  mechaniczne i przyczepy do nich, przyczepy campingowe, łodzie
  wycieczkowe oraz prywatne samoloty. Mienie osobiste stanowi
  również dobytek gospodarstwa domowego, właściwy dla zwykłych
  potrzeb rodziny, przenośne instrumenty oraz sprzęt do wykonywania
  przez osobę zainteresowaną rzemiosła lub zawodu.
 • Przewóz wyżej wymienionego mienia przesiedlenia dopuszczony
  jest w okresie do 12 miesięcy od ustalenia miejsca zamieszkania
  wnioskodawcy. Zgodnie z prawem w tym okresie mienia nie można
  pożyczać, odstępować, wynajmować ani oddawać w zastaw bez
  zgłoszenia takiej informacji w odpowiednim urzędzie.
auto na przejściu granicznym - obrazek wyrózniający dla Certyfikat WSK

Mienie przesiedleńcze a rejestracja samochodu
osobowego

W celu zarejestrowania pojazdu sprowadzonego w ramach mienia przesiedleńczego należy przede wszystkim w pierwszym urzędzie celnym UE objąć go procedurą celną tranzytu. Następnie należy złożyć zgłoszenie o dopuszczenie towaru do obrotu. Zgłoszenie można złożyć w formie dokumentu SAD (wzór dostępny na portalu PUESC) lub w formie komunikatu elektronicznego do systemu AIS/IMPORT. Następnie należy dni jak najszybciej zarejestrować pojazd na terytorium RP. W tym celu oczywiście potrzebne będą wszystkie podstawowe dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, w tym również oryginał dokumentu celnego SAD.  Jeśli nie dokonaliście Państwo z różnych względów odprawy tranzytowej, pomożemy Państwu złożyć odpowiedni wniosek do odprawy mienia, aby móc mimo wszystko dokonać odprawy celnej.

Mienie przesiedleńcze z UK po Brexicie

Mienie przesiedleńcze z Wielkiej Brytanii uległo znacznym zmianom w związku z BREXIT-em. Od 1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania przestała być członkiem UE, w wyniku czego dołączyła ona do tzw. państw trzecich. Wobec tego każdy, kto chce przetransportować mienie z UK do Polski, musi stosować się do zasad mienia przesiedleńczego dotyczących państw trzecich.  Mienie przesiedlenia – podatki.gov.pl. https://www.podatki.gov.pl/clo/informac a-dla-osob- fizycznych/mienie przesiedlenia/. Mienie przesiedleńcze – zwolnienie z cła i podatków – Infor.pl. https://ksiegowosc.infor.pl/obrot- gospodarczy/clo/5182557,Mienie przesiedlencze-zwolnienie-z-cla-i podatkow.html. Czym jest mienie przesiedleńcze i o czym warto pamiętać?. https://www.money.pl/gospodarka/czym jest-mienie-przesiedlencze-i-o-czym-warto pamietac-6804498963167968a.html. Mienie przesiedleńcze w UE i poza nią – definicja oraz przepisy. https://www.totalmoney.pl/artykuly/mien e-przesiedlencze-w-ue-i-poza-nia-definicja oraz-przepisy.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące procedury mienia przesiedleńczego prosimy o kontakt z naszym biurem pod adresami mailowymi: office@kunstarglobal.pl, bądź bezpośrednio z koordynatorem, który zajmuje się w naszej firmie mieniem przesiedleńczym : l.kozok@kunstarglobal.pl, tel. 886 155 902.

Z nami załatwisz wszytko zdalnie

Korzystając z naszego bogatego doświadczenia i dogłębnej wiedzy, zapewniamy efektywne przeprowadzenie wszystkich niezbędnych formalności. Prosimy o przesyłanie wszystkich dokumentów niezbędnych do złożenia zgłoszenia drogą mailową (Skontaktuj się z nami i dowiedz się jakie dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia procedury mienia przesiedleńczego). Właściciel osobiście przedstawia mienie przesiedleńcze w odpowiednim Urzędzie, który jest wyznaczony na podstawie miejsca zamieszkania.

Nasz agent celny utrzymuje stały kontakt telefoniczny zarówno z Urzędem celnym, jak i z Państwem, co umożliwia sprawną i bezproblemową realizację wszystkich procedur.

Obsługa w języku polskim – tel. 502 377 450, 886 155 902, 573 477 217

niebiesko zółata flaga ukrainy - brazek wyróżniający dla mienie przesiedleńcze

Obsługa w języku ukraińskim – tel. 886 155 902

Obsługa w języku angielskim – tel. 502 377 450, 573 477 217